Trestní zákoník

 

§ 150Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

Myslíte si, že v civilizované společnosti není potřebné něco takového uvádět v zákoně ? V praxi až 60% lidí první pomoc  v případě potřeby neposkytne.

Co je příčinou? Často chceme, ale nedokážeme pomoci. Často jsme opravdu jen lhostejní. Jednoduché vysvětlení neexistuje.   Několik společných rysů přesto najdeme. Člověk má tendenci věci, kterým nerozumí, nebo jsou pro něj nepříjemné, přecházet. Tento jev se zvětšuje v případě, že je někde větší koncentrace lidí. Muže ležícího na zemi v pokročilé hodině večerní, budeme   pokládat za opilého. Takový člověk ale může mít například hypoglykemický záchvat.

Dalšími faktory jsou naše emoce. Strach, úzkost, stud. Obava ze špatně poskytnuté první pomoci, negativní reakce ze strany okolí nebo dokonce zdravotníků. To vše a mnohé další vede k tomu, že určitá část z nás selže. Mnoho lidí má zakořeněný pocit, že nejmenší chybou je nedělat nic. Dalším mýtem je, že umět poskytnout správnou první pomoc není důležité a zřejmě tyto znalosti nebudeme muset nikdy použít. Realita je opačná. Nikdo z nás neví, kdy a kde bude právě on závislý na znalostech a dovednostech druhých. Svým zásahem často můžeme ovlivnit, zda postižený přežije nebo ne.

 

§ 151  „Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let nebo zákazem činnosti.“

Proto nás v autoškole učí první pomoc. Přesto mnoho z nás ani neví, jak použít obsah autolékárničky, která je povinným vybavením vozidla.

Kontakt

Ústav metodiky první pomoci, z.ú.
Nad Vodovodem 1527/51
Praha 10 - Strašnice
100 00

+420 608 037 150


 

Ústav metodiky první pomoci © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode