Nová doporučení pro neodkladnou resuscitaci

27.10.2015 10:49

Dne 16.10. 2015 byla EVROPSKOU RADOU PRO RESUSCITACI zveřejněna nová doporučení pro vedení tohoto život zachraňujícího sledu postupů.
Co se týká techniky provádění resuscitace, nepotkaly nás žádné veliké změny. Nelze však tvrdit, že se nemění vůbec nic v dosavadním přístupu. Nová doporučení Evropské rady pro resuscitaci - The European Resuscitation Council - Guidelines 2015 - kladou veliký důraz na včasné rozpoznání náhlých příhod a zejména těch ohrožujících člověka na životě. 

Dále žádají nejen odbornou, ale zejména laickou veřejnost k obrovské míře spolupráce při řešení těchto stavů. Protože právě ten, kdo je postiženému na blízku, je zároveň tím, kdo mu dává tu největší šanci na přežití. Tato spolupráce je akcentována zvláště v případech komunikace operátorů tísňových linek (především operačních středisek zdravotnických záchranných služeb) se svědky události, aby díky jasné a zřetelné navigaci byli schopni u postiženého včas rozpoznat příznaky akutního selhání životních funkcí a zahájit neodkladnou resuscitaci. 

Další důraz je kladen na společenskou odpovědnost kompetentních představitelů s cílem dosáhnout plošné dostupnosti automatických externích defibrilátorů, které, jak ze statistik vyplývá, dávají postiženým se zástavou krevního oběhu o 70 - 75% větší šanci na přežití za předpokladu jeho dostupnosti v prvních okamžicích od náhlého kolapsu. 

Jedním z posledních bodů, který je v těchto doporučeních zdůrazněn, se tentokrát stává požadavek na kvalitní a plošné vzdělávání v oblasti poskytování neodkladné první pomoci. Doporučení nedeterminují, v jaké časové dotaci a periodicitě se mají tréninky uskutečňovat (záleží na analýzách rizik prostředí), ale kladou důraz na praktický nácvik s cílem naučit rychlé a správné reakci. 

Celá doporučení jsou pak prezentována v duchu meziroční záchrany na území Evropy až o 100 000 osob více při poskytnutí včasné neodkladné resuscitace.

Nová doporučení jsou ke stažení zde: https://www.cprguidelines.eu

 

Zpět

Kontakt

Ústav metodiky první pomoci, z.ú.
Nad Vodovodem 1527/51
Praha 10 - Strašnice
100 00

+420 608 037 150


 

Ústav metodiky první pomoci © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode