ÚMPP

Ústav metodiky první pomoci - First Response Institute 

Ústav metodiky první pomoci je nezisková organizace, která vznikla na základě snahy o sjednocení metodiky výuky a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti neodkladné první pomoci. 
 
Hlavní myšlenka ústavu spočívá ve vytvoření pevné spolupráce se všemi organizacemi, jež se věnují této problematice. Zajištění odborné kvalifikace jednotlivých lektorů a stanovení podmínek pro získání jejich způsobilosti je součástí vize pro kvalitní vzdělávání osob v poskytování neodkladné první pomoci. 
 
Zakladatelé Ústavu metodiky první pomoci jsou odborníci v urgentní medicíně, kteří jsou denně v kontaktu s lidmi ohroženými na životě. Setkávají se ale i s těmi, jenž jsou přímo na místě neštěstí jako první a poskytují nejen včasnou pomoc, ale 
i naději na přežití a možnost opět vést plnohodnotný život. Na znalostech 
a schopnostech  těchto osob závisí životy druhých. 
 
Aktuálně se počet lidí, kteří ročně zemřou kvůli neposkytnutí včasné první pomoci, pohybuje kolem 140 tisíc. Za dobu našeho působení v oboru jsme zaznamenali, že důvodem neposkytnutí pomoci druhým není často neochota, ale zejména strach
z nesprávného poskytnutí první pomoci. Těmto obavám mnohdy nahrává i fakt, 
že dnes první pomoc vyučuje v různých formách téměř kdokoliv, a to i bez potřebného vzdělání a praxe. Úkolem ÚMPP je sjednotit pravidla pro poskytování neodkladné první pomoci a nabídnout jednoznačné informace dle metodiky odborných společností široké veřejnosti i profesionálům tak, aby už nedocházelo 
k neodborným zásahům v situacích, kdy jsou pacienti ohroženi na životě.
 

Naším cílem je dát šanci na přežití všem, kteří neodkladnou první pomoc potřebují. Rádi bychom, aby jim byla pomoc poskynuta včas, správně a s nadějí na další kvalitní život!

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt

Ústav metodiky první pomoci, z.ú.
Nad Vodovodem 1527/51
Praha 10 - Strašnice
100 00

+420 608 037 150


 

Ústav metodiky první pomoci © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode