Základní norma zdravotnických znalostí pro pedegaogické pracovníky

Ústav metodiky první pomoci je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (č.j.: MSMT-26792/2015-1) v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), a to k výuce vzdělávacího programu:

 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (č.j.: MSMT-16495/2015-1-584)

Správné a časné poskytnutí neodkladné první pomoci je základem pro další kvalitní život. Ve školách, kde dochází k velkému množství úrazů, je proto naprosto nezbytné, aby byly děti pod dohledem kvalifikovaného pedagoga, který umí v případě potřeby náležitě zasáhnout.

Tento akreditovaný vzdělávací program v délce 28 vyučovacích hodin (14 hodin teoretické výuky, 14 hodin praxe) je vedený profesionálním zdravotnickým záchranářem s mnohaletou praxí. Ve všech kurzech využíváme moderní technologie, získanou praxi našich zkušených záchranářů a především klademe důraz na praktický nácvik postupů v poskytování pomoci. Samozřejmostí je i interaktivní vedení kurzu – v jeho průběhu mají účastníci možnost pokládat dotazy, vyjádřit své obavy a připomínky, diskutovat s lektorem.

Kurz je určen pro učitele mateřských škol, učitele 1. i 2. stupně škol základních a taktéž učitele SOU a SOŠ. Po splnění podmínek (písemný test teoretických znalostí + praktická zkouška) obdrží každý úspěšný účastník osvědčení o absolvování.

Osnova kurzu:

1.       Podmínky poskytnutí neodkladné pomoci

2.       Základní orientace na místě události a zjištění stavu postiženého

3.       Přivolání odborné pomoci

4.       Život ohrožující stavy a jejich řešení (vnější ohrožení, dopravní nehody, únik škodlivých látek, masivní krvácení)

5.       Úrazové stavy

6.       Akutní stavy obecné chirurgie (příhody břišní)

7.       Akutní stavy interní (kardiovaskulární, neurologické příhody, intoxikace, cukrovka)

8.       Akutní stavy v dětském věku (úrazy, obstrukce dýchacích cest, křeče)

9.       Selhání základních životních funkcí

10.   Neodkladná resuscitace

11.   Základy vedení dokumentace

12.   Praktický nácvik (zjištění stavu postiženého, transport, vyprošťování, manipulace, komunikace se záchrannými složkami, nácvik obvazových technik, nácvik neodkladné resuscitace a časné defibrilace na trenažéru a na AED)

Cena kurzu: 1 600,-

Minimální počet účastníků: 10

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o školení nás neváhejte kontaktovat.

 

Kontakt

Ústav metodiky první pomoci, z.ú.
Nad Vodovodem 1527/51
Praha 10 - Strašnice
100 00

+420 608 037 150


 

Ústav metodiky první pomoci © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode