Leták do autolékárničky

V roce 2010 spolu se změnami v obsahu autolékárniček připravilo Ministerstvo zdravotnictví leták POSTUP ZVLÁDÁNÍ AUTONEHODY. My jej uvádíme lehce poupravený.

  • Zajištění místa nehody

zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem,

rozsvítit výstražná světla,

vypnout zapalování, zajistit auto proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost

obléknout výstražnou vestu,

vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj

umístit trojúhelník před místem nehody

  • Život zachraňující úkony

zastavení silného krvácení

zakrytí pronikajícího poranění hrudníku

šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých – šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti

rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných

  • Volání

volat linku 155, případně 112,

sdělit co se stalo, popsat charakter nehody,co nejpřesněji určit místo nehody,

uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu,

sdělit své jméno a číslo telefonu

  • Vyšetření

pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu,

poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení

pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.

  • Vyprošťování

jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným,

nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace),

pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky

  • Bezvědomí

riziko udušení zapadlým kořenem jazyka,

z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého,

neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží

  • Oživování (resuscitace)

zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm, nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu ZZS provádí srdeční masáž  frekvencí 100/min.

  • Úrazový šok nejčastější příznaky - slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost
  • Zábrana šoku   -  protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění, zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty, nepodávat žádné léky, nedávat pít

 

Záchranka 155, Policie 158, Hasiči 150, Tísňové volání 112

Kontakt

Ústav metodiky první pomoci, z.ú.
Nad Vodovodem 1527/51
Praha 10 - Strašnice
100 00

+420 608 037 150


 

Ústav metodiky první pomoci © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode